Διαχειριζόμαστε την περιουσία των πελατών μας με πειθαρχία, ευθύνη και επιστημονική προσέγγιση

Οι Αξίες μας

Στόχος μας είναι να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων τόσο σε ιδιώτες όσο και σε θεσμικούς πελάτες. Για να επιτύχουμε τους στόχους μας, αναπτύξαμε μια καλά δομημένη και πειθαρχημένη προσέγγιση που μας επιτρέπει να εξερευνούμε και να επενδύουμε στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Βασικές μας αρχές είναι οι εξής:

Ανάλυση

Αναλύουμε και παρακολουθούμε διαρκώς τους παράγοντες κινδύνου για κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, αποφεύγοντας την έκθεση των πελατών σε περιττούς κινδύνους. Ταυτόχρονα, στοχεύουμε στην εκμετάλλευση των ανοδικών και καθοδικών κινήσεων της αγοράς, καταλήγοντας έτσι στις μέγιστες αποδόσεις ανά μονάδα κινδύνου.

Πειθαρχία

Η επενδυτική μας διαδικασία είναι προσεκτικά σχεδιασμένη ώστε να εξασφαλίζει μια μεθοδική διαδικασία λήψης αποφάσεων χωρίς συναισθηματικές προκαταλήψεις.

Καινοτομία

H διαδικασία λήψης αποφάσεων ενσωματώνει τις πιο χρήσιμες πτυχές της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας για την ανάλυση των επενδύσεων μέσω μιας καινοτόμας πλατφόρμας ικανής να αναλύει “μεγάλα δεδομένα” (big data) σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη.

Οι Υπηρεσίες μας

discretionary-a

Διακριτική Διαχείριση

Εμπιστευτείτε μας την ενεργή και εξατομικευμένη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας

advisory-a

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

Καθοδηγούμε τις επενδυτικές σας αποφάσεις αξιολογώντας τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και προοπτικές των αγορών

mutual-a-01

Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Ένας απλός τρόπος διαχείρισης των επενδύσεων σας σύμφωνα με την επενδυτική προσέγγιση της AssetWise

fiduciary-a

Fiduciary Management

Σχεδιασμός και υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης επενδυτικής στρατηγικής που να εξασφαλίζει ότι τα περιουσιακά στοιχεία του θεσμικού επενδυτή διαχειρίζονται με βέλτιστο και αποδοτικό τρόπο

family-a

Family Office Services

Διαχείριση που εξασφαλίζει ότι η οικογενειακή περιουσία διαχειρίζεται κατά τρόπο συμβατό με τους επενδυτικούς στόχους της οικογένειας

custody-a1

Επιλογές Θεματοφυλακής

Επιλογές υπηρεσιών θεματοφυλακής προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη