Αμοιβαίο Κεφάλαιο

mutual-a-01
Ένας απλός τρόπος διαχείρισης των επενδύσεών σας σύμφωνα με την επενδυτική προσέγγιση της AssetWise

Η έμπειρη επενδυτική μας ομάδα σχεδίασε μια διαδικασία μέσω της οποίας η Επενδυτική Φιλοσοφία και η μεθοδολογία της Assetwise αντικατοπτρίζεται σε ένα επενδυτικό προϊόν: ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με έδρα το Λουξεμβούργο.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο, στο οποίο η Assetwise ενεργεί ως επενδυτικός σύμβουλος, κατανέμει τα περιουσιακά του στοιχεία μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών επενδύσεων σε όλο τον κόσμο (global asset allocation) και έχει προφίλ μεσαίου επενδυτικού κινδύνου. Έχει σχεδιαστεί για επενδυτές που προτιμούν να επενδύουν σε ένα μόνο προϊόν αντί να συμμετέχουν σε μια εξατομικευμένη επενδυτική υπηρεσία. Μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων, το αμοιβαίο κεφάλαιο της Assetwise δεν έχει κατώτατο όριο επενδύσεων.