Όροι Χρήσης

Ο παρών Ιστότοπος λειτουργεί και τηρείται από την εταιρεία με την επωνυμία «Asset Wise Capital Management Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (στο εξής «AssetWise» ή «Εταιρεία»), καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 129933960000, η οποία έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, Αθήνα) με αριθμό άδειας λειτουργίας 1/677/17.3.2014. Τα γραφεία της βρίσκονται στο Χαλάνδρι Αττικής, Εθνικής Αντιστάσεως 57B, ΤΚ 15231.
Με την είσοδό σας στον παρόντα Ιστότοπο δηλώνετε ότι έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης («οι Όροι») που αφορούν τον Ιστότοπο αυτό, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών που εμφανίζονται σε αυτόν. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του Ιστότοπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους, η χρήση των σελίδων του συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων. Η AssetWise διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει τμήματα των Όρων χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Προτείνουμε να επανεξετάζετε τους Όρους περιοδικά για πιθανές αλλαγές. Η περαιτέρω χρήση των σελίδων του Ιστότοπου της Εταιρείας μας μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων Ορων από τον επισκέπτη/χρήστη.

Οι παρόντες Όροι δεν αποτελούν συμβουλή ή προσφορά
Κανένα μέρος του υλικού που περιέχεται στον Ιστότοπο δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί προσφορά ή σύσταση για την πραγματοποίηση ή μη επένδυσης ή πρόσκληση για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή για την αγορά υπηρεσιών από την AssetWise και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά επενδυτική συμβουλή. Οι υπηρεσίες της Εταιρείας παρέχονται αποκλειστικά στα πλαίσια σχετικής/ών σύμβασης/ων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που υπογράφουν οι πελάτες της Εταιρείας και σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

Δεν παρέχονται εγγυήσεις επί του περιεχομένου
Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο του Ιστότοπου να ανταποκρίνεται στη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ορθότητα, χρονική εγγύτητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα, δεν μπορεί όμως να παρέχει καμία εγγύηση – ρητή ή σιωπηρή – και επομένως σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία, άμεση ή έμμεση, τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής της χρήσης του Ιστότοπου. Οι επισκέπτες/χρήστες του Ιστότοπου
θα πρέπει να σχηματίσουν τη δική τους εκτίμηση και να λαμβάνουν επαγγελματικές επενδυτικές συμβουλές σχετικά με τα πλεονεκτήματα της επένδυσης και τις νομικές, κανονιστικές, φορολογικές και επενδυτικές συνέπειες και τους κινδύνους που εμπεριέχονται πριν λάβουν επενδυτικές αποφάσεις.
Επιπλέον, η AssetWise δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση «hacking» ή άλλων κακόβουλων επιθέσεων και γενικότερα δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση και δεν εγγυάται την αδιάλειπτη και άνευ σφαλμάτων λειτουργία του Ιστότοπου ούτε την μη ύπαρξη ιών ή οτιδήποτε άλλου θα μπορούσε να προκαλέσει ζημία στον επισκέπτη/χρήστη.

Μη εγγυημένη απόδοση επενδύσεων
Προηγούμενες επιδόσεις ή προσομείωση προηγούμενων επιδόσεων ή προβλέψεις για μελλοντικές εκτιμήσεις δεν αποτελούν εγγύηση ή ασφαλή ένδειξη για μελλοντικές αποδόσεις. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές υπόκεινται σε απρόβλεπτες διακυμάνσεις και επομένως η αξία κάθε επένδυσης ή το εισόδημα από αυτή δύνανται να αυξηθούν ή να μειωθούν και σε καμία περίπτωση δεν είναι εγγυημένα. Η διακύμανση μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονη στην περίπτωση της τοποθέτησης σε μοντέλα χαρτοφυλακίου υψηλότερης μεταβλητότητας και η αξία μιας επένδυσης δύναται να μειωθεί ξαφνικά και ουσιαστικά.

Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη
Όσοι αποκτούν πρόσβαση σε αυτό τον Ιστότοπο το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωσή τους με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, δεν θα τον χρησιμοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο που θα παραβιάζει τους νόμους, τους κανονισμούς ή τους κώδικες δεοντολογίας ούτε θα προβαίνουν σε καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του, ειδάλλως θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία προκύψει στην AssetWise. Στην περίπτωση που η Εταιρεία έχει εκδώσει και σας έχει παραδώσει κωδικούς πρόσβασης, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να τους διατηρείτε ασφαλείς και εμπιστευτικούς.

Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων (links)
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links – hyperlinks) ούτε εγγυάται την διαθεσιμότητά τους, δεδομένου ότι η παραπομπή γίνεται αποκλειστικά για την διευκόλυνση του επισκέπτη/χρήστη και για κανένα άλλο σκοπό. Επομένως η σύνδεση με τους τρίτους αυτούς διαδικτυακούς τόπους και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών.

Πολιτική περί cookies
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies κατά την αλληλεπίδρασή της με το πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών/χρηστών της, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, την βελτίωση της εμπειρίας πλοήγησής τους και την εξασφάλιση της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Ιστοτόπου. Τα cookies είναι πληροφορίες που αποστέλλονται από τον υπολογιστή ενός επισκέπτη/χρήστη κατά τη διάρκεια της περιήγησής του στον Ιστότοπο και παρέχουν τη δυνατότητα στην Εταιρεία να εντοπίζει τον τρόπο πλοήγησής τους στον Ιστότοπο. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνει η Εταιρεία περιλαμβάνουν την ημερομηνία και την ώρα των επισκέψεων, τις σελίδες που επισκέφθηκε ο κάθε χρήστης, τη διάρκεια της επίσκεψης και το δικτυακό τόπο που επισκέφθηκε ο κάθε χρήστης πριν και μετά. Δεν αναγνωρίζεται η ταυτότητα των επισκεπτών (εκτός αν παρέχουν εκουσίως τα στοιχεία τους on line). 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο του Ιστότοπου, όπως ενδεικτικά εταιρικές επωνυμίες, εμπορικά σήματα, διακριτικοί τίτλοι, φωτογραφίες, κείμενα, ειδήσεις, εικόνες, γραφικά, απεικονίσεις, σχέδια, και όλα γενικώς τα αρχεία αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της AssetWise και προστατεύονται από το εκάστοτε ισχύον ελληνικό και ευρωπαϊκό/διεθνές δίκαιο, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, φόρτωση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιοδήποτε τρόπο, τμηματικά, περιληπτικά ή ολικά, του περιεχομένου του Ιστοτόπου χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – λοιποί νομικοί όροι
Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, τους κανονισμούς του ευρωπαϊκού δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις, θα ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού των σχετικών δικαιωμάτων. Εάν κάποιος όρος κριθεί αντίθετος προς το νόμο, δεν θα θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστότοπου, που δεν έχουν διευθετηθεί εξωδίκως, θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας.
Το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της εποπτεύουσας την Εταιρεία Αρχής, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr).
Ο Ιστότοπος δεν απευθύνεται σε πρόσωπα στην περιοχή δικαιοδοσίας των οποίων (λόγω της εθνικότητας, κατοικίας ή άλλης αιτίας) η διαθεσιμότητα του Ιστότοπου ή/και η πρόσβαση σε αυτόν απαγορεύεται.
Η Εταιρεία συμμορφώνεται με το εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων, έχει δε θεσπίσει και τηρεί Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον παρόντα Ιστότοπο (www.assetwise/gr/el/privacy-policy-gr).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στο info@assetwise.gr ή τηλεφωνικώς στο +30 211 1057600.