Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Η εταιρία μας διαθέτει αρκετά χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν πραγματικά από τις άλλες εταιρείες του κλάδου και αφορούν τόσο στην Επενδυτική Φιλοσοφία όσο και στην Επενδυτική Διαδικασία. Ορισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής:
i) Όλες οι διαδικασίες μας είναι προορατικές (forward-looking). Οι προβλέψεις των μεταβολών στις προσδοκίες της αγοράς σχετικά με την πιθανή εμφάνιση των παραγόντων κινδύνου βρίσκονται στον πυρήνα της προσέγγισής μας. Ό,τι συνέβη στο παρελθόν έχει αξία μόνο στον βαθμό που μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των τιμών στο βραχυπρόθεσμο μέλλον.
(ii) Οι διαδικασίες μας βασίζονται στο συνδυασμό μιας καινοτόμας επιστημονικής προσέγγισης και της μακροχρόνιας πολυετούς εμπειρίας που διαθέτουμε. Η ακαδημαϊκή έρευνα μας προσφέρει μια πληθώρα πιθανών λύσεων για οποιοδήποτε πρόβλημα. Βέβαια, η γνώση και η ωριμότητα είναι τα συστατικά που μας καταδεικνύουν ποιες λύσεις να επιλέξουμε.
(iii) Λαμβάνουμε πάντα υπόψη το γεγονός ότι οι συσχετισμοί μεταξύ των αποδόσεων των κύριων κατηγοριών επενδύσεων δεν είναι στατικές αλλά εξελίσσονται δυναμικά. Συγκεκριμένα, αξιολογούμε τακτικά τη συσχέτιση των αποδόσεων των διαφόρων επενδύσεων και κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές στα χαρτοφυλάκια μας.
(iv) Γνωρίζουμε ότι συνήθως υπάρχουν διάφορες προκαταλήψεις που διέπουν την επενδυτική πρακτική όπως η” προκατάληψη επιβεβαίωσης” (confirmation bias), η “προκατάληψη αποστροφής” (regret aversion bias), η ” προκατάληψη των τάσεων” (trend-chasing bias), ή η ” προκατάληψη αγελαίας συμπεριφορά” (herding behavior). Οι διαδικασίες μας είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε οι επενδυτικές αποφάσεις μας να μένουν ανεπηρέαστες από τέτοιες επιρροές.
(v) Η Επενδυτική μας Επιτροπή είναι σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει την ανεξάρτητη διαμόρφωση των απόψεων των μελών της. Δεν υπάρχει “κυρίαρχη άποψη” που να υπαγορεύει τι πρέπει να πιστεύει κάποιος σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή. Οι ανεξάρτητες απόψεις συνεπάγονται ανεξάρτητες αποφάσεις κατανομής των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών επενδύσεων, οι οποίες με τη σειρά τους ενισχύουν τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου.

Οι βασικές αρχές της Επενδυτικής μας Φιλοσοφίας πηγάζουν από την απάντηση που δίνουμε στο ακόλουθο θεμελιώδες ερώτημα: Ποιοι είναι οι λόγοι που προκαλούν τις μεταβολές τιμών; Όπως εξηγείται λεπτομερώς στην ενότητα που αναφέρεται στην Επενδυτική μας Διαδικασία, πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι μεταβολές τιμών οφείλονται κατά κύριο λόγο στις αλλαγές προσδοκιών των επενδυτών σχετικά με το ενδεχόμενο οι παράγοντες κινδύνου τελικά να υλοποιηθούν (οι παράγοντες που, σύμφωνα με την αγορά, επηρεάζουν τις αποδόσεις των κύριων επενδυτικών κατηγοριών). Στην πραγματικότητα, πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ενεργή στρατηγική διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η οποία δεν περιλαμβάνει κάποιου είδους διαδικασία πρόβλεψης. Ωστόσο, η πρόβλεψη είναι εφικτή και χρήσιμη μόνο εάν κάποιος έχει αναγνωρίσει σωστά τι πρέπει να προβλέψει και πώς. Έτσι, εστιάζουμε σε μεθόδους που στοχεύουν πρωτίστως στην πρόβλεψη της μεταβλητής που έχουμε θέσει ως στόχο, δηλαδή της μεταβολής των προσδοκιών της αγοράς. Αυτές οι μέθοδοι αναλύονται λεπτομερώς στην ενότητα που αναφέρεται στην Επενδυτική μας Διαδικασία.

Οι πελάτες μας περιλαμβάνουν σχεδόν όλους τους τύπους επενδυτών, συγκεκριμένα, ιδιώτες, συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες και Family Offices. Για κάθε τύπο πελάτη, έχουμε αναπτύξει εξειδικευμένες διαδικασίες, ειδικά σχεδιασμένες για να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Για τα Συνταξιοδοτικά Ταμεία και τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, οι αντίστοιχες διαδικασίες περιγράφονται στην ενότητα που αναφέρεται στο “Fiduciary Management”. Για τα Family Offices, οι σχετικές επενδυτικές διαδικασίες παρουσιάζονται στην ενότητα “Family Office”.

Είμαστε μια εταιρεία της οποίας οι ιδιοκτήτες είναι και εργαζόμενοι, ενώ έχουμε επενδύσει ιδιαίτερα προκειμένου να οικοδομήσουμε μια υποδειγματική σχέση επιχείρησης-πελάτη. Όλοι οι υφιστάμενοι πελάτες μας συμμερίζονται την πεποίθηση ότι συμπορεύονται με την ομάδα της AssetWise. Εκτός από μια ιδιαίτερη Επενδυτική Διαδικασία ενεργής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας για σταθερή επικοινωνία, τακτική αναφορά για την πορεία των χαρτοφυλακίων τους και παροχή πληροφοριών για τις τρέχουσες συνθήκες των παγκόσμιων οικονομιών και αγορών . Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε στις κλήσεις, τα emails σας, καθώς και να σας καλωσορίσουμε στα γραφεία μας προκειμένου να συζητήσουμε από κοντά οτιδήποτε σας απασχολεί σχετικά με την πορεία των επενδύσεών σας.

Μια πρόσφατη έκθεση της PricewaterhouseCoopers (PwC)* προβλέπει ότι ο κλάδος διαχείρισης περιουσίας θα παρουσιάσει εντυπωσιακή ανάπτυξη την επόμενη δεκαετία. Παγκοσμίως, το ύψος των περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση προβλέπεται να φθάσει τα 145,4 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2025. Ωστόσο, ο τομέας απέχει πολύ από την κατάσταση ισορροπίας όσον αφορά τα τεχνολογικά του χαρακτηριστικά και την καινοτομία. Ειδικότερα, ο κλάδος διαχείρισης περιουσίας βρίσκεται στα πρόθυρα μιας αλλαγής που θα επιφέρει τη «μεταμόρφωση» του, η οποία θα περιστρέφεται γύρω από τις πρόσφατες ανακαλύψεις στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνητής μάθησης. Από ένα πρόσφατο άρθρο του Bloomberg** πληροφορούμαστε ότι «αν η υπολογιστική ισχύς και η παραγωγή δεδομένων συνεχίζουν να αυξάνονται με τον τρέχοντα ρυθμό, τότε η τεχνητή μάθηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο 99% της διαχείρισης επενδύσεων σε 25 χρόνια». Κατά συνέπεια, οι εταιρίες που ασπάζονται αυτήν την τεχνολογική αλλαγή θα αποκτήσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα όσον αφορά τόσο στην πρόσβαση στις πληροφορίες όσο και στην επεξεργασία τους. Το πλεονέκτημα αυτό με τη σειρά του, είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε καλύτερες αποδόσεις χαρτοφυλακίου, για οποιοδήποτε επίπεδο κινδύνου.

*PwC, 30 Οκτωβρίου 2017, άρθρο με τίτλο “Global Assets under Management set to rise to $145.4 trillion by 2025”  
**Bloomberg, 5 Δεκεμβρίου 2017, άρθρο με τίτλο “How AI Will Invade Every Corner of Wall Street”

Η Έρευνα και η Ανάπτυξη βρίσκονται στον πυρήνα της Επενδυτικής Φιλοσοφίας μας. Έχουμε επενδύσει πολύ χρόνο και πολλούς πόρους για την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων που προάγουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι καρποί των δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης έχουν ήδη ενσωματωθεί στην επενδυτική μας διαδικασία. Ένας κατάλογος, που δεν εξαντλεί, τέτοιου είδους αποτελέσματα παρουσιάζεται στο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης.

Τα χαρτοφυλάκια αναφοράς μας αποτελούνται από τους εξής δείκτες: Χαρτοφυλάκιο Mεσαίου Kινδύνου : 28% Δείκτης MSCI World, 12% Δείκτης Eurostoxx, 40% Δείκτης Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Total Return (Δείκτης Ευρωπαϊκών Ομολόγων) και 20% Euribor one-month. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το Xαρτοφυλάκιο Χαμηλού Κινδύνου είναι: 14%, 6%, 40% και 40%, ενώ για το Χαρτοφυλάκιο Υψηλού Κινδύνου αυτά τα ποσοστά λαμβάνουν τις τιμές 50%, 20%, 20% και 10% αντίστοιχα.

Η ενεργή κατανομή περιουσιακών στοιχείων μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών επενδύσεων (asset allocation) αναφέρεται στη διαδικασία διαχείρισης χαρτοφυλακίου κατά την οποία ο διαχειριστής μπορεί ανά πάσα στιγμή να μεταβάλει την κατανομή μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών επενδύσεων ανάλογα με τις απόψεις του για την πορεία της αγοράς. Αντίθετα, η παθητική κατανομή περιουσιακών στοιχείων είναι μία μορφή διαχείρισης όπου ο διαχειριστής δεν παρεμβαίνει στην ανα-κατανομή (re-allocation) του χαρτοφυλακίου διαχρονικά. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ ενεργής και παθητικής κατανομής περιουσιακών στοιχείων είναι ότι στην πρώτη περίπτωση, σε αντίθεση με την τελευταία, ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου υποχρεούται να διατυπώσει σαφείς απόψεις και προβλέψεις σχετικά με τη διαμόρφωση των τιμών στο μέλλον.

Μια τέτοια απόφαση (υπερεπένδυσης ή υποεπένδυσης) είναι επιτυχής όταν καταλήγει σε μία κατανομή περιουσιακών στοιχείων τέτοια ώστε να εκμεταλλεύεται τις μελλοντικές μεταβολές των τιμών στις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων των σχετικών χαρτοφυλακίων. Για παράδειγμα, αν η Επενδυτική Διαδικασία υποδεικνύει μια επικείμενη θετική έκπληξη στην αγορά μετοχών και μια αρνητική έκπληξη στην αγορά ομολόγων, τότε η απόφαση που προκύπτει για υπερεπένδυση σε μετοχές και υποεπένδυση σε ομόλογα, είναι επιτυχής αν τελικά αυξηθούν οι τιμές των μετοχών και μειωθούν οι τιμές των ομολόγων στο μέλλον.