Διακριτική Διαχείριση

discretionary-a
Εμπιστευτείτε μας την ενεργή και εξατομικευμένη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας

Ξεκινώντας

Πριν μας εμπιστευτείτε τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας, θα πρέπει να απαντήσετε σε τρία κρίσιμα ερωτήματα:

  • Ποια είναι η στάση σας απέναντι στον κίνδυνο; Θεωρείτε τον εαυτό σας επενδυτή υψηλού κινδύνου , ουδέτερο απέναντι στον κίνδυνο ή συντηρητικό;
  • Ποιοι είναι οι βραχυπρόθεσμοι και ποιοι οι μακροπρόθεσμοι επενδυτικοί σας στόχοι;
  • Προτιμάτε η διαχείριση των επενδύσεών σας να είναι διακριτική ή να βασίζεται σε επενδυτικές συμβουλές;

Η απάντησή στην τελευταία ερώτηση εξαρτάται από το κατά πόσον θέλετε να εμπλακείτε στην επενδυτική διαδικασία του χαρτοφυλακίου σας ή πόσο έλεγχο θέλετε να παραχωρήσετε στην ομάδα που διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο σας.

Τι σημαίνει Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου;

Η Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου είναι ένας τύπος διαχείρισης χαρτοφυλακίου, όπου η λήψη του συνόλου των επενδυτικών αποφάσεων αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του διαχειριστή. Αυτού του είδους η διαχείριση δίνει τη δυνατότητα στον διαχειριστή χαρτοφυλακίου να παίρνει αποφάσεις αγοράς-πώλησης χωρίς να χρειάζεται να ζητά την έγκριση του πελάτη για κάθε συναλλαγή. Με άλλα λόγια, στα πλαίσια της Διακριτικής Διαχείρισης δεν θα χρειάζεται η έγκρισή σας για κάθε απόφαση που παίρνει ο διαχειριστής σχετικά με το χαρτοφυλάκιό σας. Παρ’ όλα αυτά, οι ενέργειες του διαχειριστή χαρτοφυλακίου ευθυγραμμίζονται με τους επενδυτικούς σας στόχους και τη στάση σας απέναντι στον κίνδυνο. Ως τέτοιες, βρίσκονται πάντα εντός των ορίων που έχετε διαμορφώσει από κοινού με τον διαχειριστή.

Είναι η Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου κατάλληλη για εσάς;

Αν επιλέξετε την υπηρεσία της Διακριτικής Διαχείρισης, τότε κατά βάση εξουσιοδοτείτε έναν επαγγελματία διαχειριστή χαρτοφυλακίου να λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις και να δρα για λογαριασμό σας. Αυτού του είδους η υπηρεσία είναι η ενδεδειγμένη επιλογή για επενδυτές που δεν είναι αρκετά έμπειροι ή απλά δεν διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για να διαχειρίζονται ενεργά το χαρτοφυλάκιό τους, και επιθυμούν να αφήσουν αυτήν την ευθύνη σε έναν έμπειρο και καταξιωμένο διαχειριστή.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι αν διαλέξετε μια υπηρεσία τύπου Διακριτικής Διαχείρισης θα είστε εντελώς αποξενωμένος από την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου σας. Θα λαμβάνετε ενημέρωση για τις συναλλαγές σας την ημέρα που πραγματοποιούνται ενώ θα σας αποστέλλονται τακτικά πληροφορίες για τις αποδόσεις και το επίπεδο κινδύνου του χαρτοφυλακίου σας. Επιπλέον, η ομάδα της AssetWise θα είναι πάντα διαθέσιμη για να σας παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με πρόσφατες επενδυτικές αποφάσεις που ελήφθησαν στα πλαίσια τόσο των τρεχουσών όσο και των αναμενόμενων συνθηκών της αγοράς.

Η Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου είναι μια πλήρως διαφανής διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας όλες οι επενδυτικές αποφάσεις υλοποιούνται αμέσως. Πράγματι, η έγκαιρη υλοποίηση των επενδυτικών αποφάσεων αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχία στο πλαίσιο ενός ταχέως εξελισσόμενου οικονομικού περιβάλλοντος. Πολύ συχνά, οι συνθήκες της αγοράς αλλάζουν με τόσο γρήγορο ρυθμό ώστε οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υλοποίηση των επενδυτικών αποφάσεων ενδέχεται να συνεπάγεται σημαντικό κόστος ευκαιρίας, επηρεάζοντας αρνητικά την απόδοση του χαρτοφυλακίου (ανεξάρτητα από τον επενδυτικό του ορίζοντα).