Επιλογές Θεματοφυλακής

custody-a1
Επιλογές υπηρεσιών θεματοφυλακής προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη

Ως ανεξάρτητη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών είναι δεδομένος ο διακριτός ρόλος των υπηρεσιών θεματοφυλακής. Είναι απόλυτη προτεραιότητα η σημασία που δίνουμε στην διαφάνεια των συναλλαγών και στην προστασία των επενδεδυμένων κεφαλαίων των πελατών μας. Για τον λόγο αυτό δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο του θεματοφύλακα, από τον οποίο επιζητούμε πέραν της αξιοπιστίας του να παρέχει διαφάνεια και ευκολία ενημέρωσης.

Στην Assetwise ο κάθε πελάτης έχει τον προσωπικό του επενδυτικό λογαριασμό και τα κεφάλαιά του φυλάσσονται σε διακριτό λογαριασμό θεματοφυλακής σε οργανισμό επιλογής του.

Έχουμε προχωρήσει σε συνεργασία με οργανισμούς (τράπεζες) παροχής υπηρεσιών θεματοφυλακής, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, που εξασφαλίζουν τις αυστηρές κανονιστικές και κανονιστικές προδιαγραφές που έχουν θεσπισθεί. Αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες και προτεραιότητες κάθε πελάτη θα καταλήξουμε μαζί του στην πλέον κατάλληλη και οικονομικά ανταποδοτική επιλογή θεματοφυλακής.