Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

advisory-a
Καθοδηγούμε τις επενδυτικές σας αποφάσεις αξιολογώντας τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και προοπτικές των αγορών

Τι είναι η Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών;

Η Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών είναι ένας εναλλακτικός τρόπος διαχείρισης χαρτοφυλακίου, στο πλαίσιο του οποίου εσείς ως πελάτης αναλαμβάνετε έναν πιο ενεργό ρόλο στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας. Συγκεκριμένα, ο σύμβουλος επενδύσεων κάνει συστάσεις σχετικά με πιθανές αλλαγές στο χαρτοφυλάκιό σας, οι οποίες είναι πάντα σύμφωνες με τους στόχους και το προφίλ κινδύνου σας. Ωστόσο, δεν εκτελούνται αποφάσεις αγοράς-πώλησης χωρίς την τελική συγκατάθεσή σας.

Τι είδους αλληλεπιδράσεις θα έχετε με τον σύμβουλο επενδύσεων;

Η Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών προϋποθέτει συνεχή και έγκαιρη αλληλεπίδραση μεταξύ εσάς και του σύμβουλου επενδύσεων. Αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να λάβει τις ακόλουθες μορφές:

  • Έχετε μια επενδυτική ιδέα που νομίζετε ότι έχει καλές προοπτικές. Για παράδειγμα, πιστεύετε ότι ένας συγκεκριμένος τομέας είναι υποτιμημένος. Πριν ενεργήσετε ακολουθώντας την διαίσθησή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον σύμβουλο επενδύσεων για να συζητήσετε την ιδέα σας, να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες και τελικά να αποφασίσετε εάν αυτή η ιδέα έχει κάποια ορθολογική βάση ή είναι απλά μια βιαστική απόφαση.
  • Ο επενδυτικός σας σύμβουλος έχει την άποψη ότι παρουσιάστηκε μια ελκυστική επενδυτική ευκαιρία. Έχει την υποχρέωση να επικοινωνήσει μαζί σας και να σας ειδοποιήσει για αυτή την επενδυτική ευκαιρία. Εσείς, έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε τη γνώμη του και να του ζητήσετε να εξηγήσει λεπτομερώς το σκεπτικό του. Αυτός ο διάλογος μπορεί να σας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι (i) η πρόταση του συμβούλου σας είναι πράγματι ενδιαφέρουσα ή (ii) βασίζεται σε ανεπαρκή στοιχεία ή εσφαλμένη λογική. Στην πρώτη περίπτωση, εξουσιοδοτείτε τον σύμβουλό σας να μετατρέψει την πρότασή του σε επενδυτική πράξη. Αντιθέτως, αν δεν είστε πεπεισμένοι, απορρίπτετε την πρότασή του, χωρίς να μεταβάλλετε τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου σας.
  • Οι ανάγκες σας για συμβουλευτικές υπηρεσίες ενδέχεται να μην αφορούν ξεχωριστές επενδυτικές ιδέες και προτάσεις, αλλά μια συνολική αξιολόγηση των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών και μια προοπτική για τη συμπεριφορά της αγοράς τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα. Η Assetwise ανταποκρίνεται σε αυτή σας την ανάγκη δίνοντάς σας αναλυτικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να διακρίνετε τι είναι απαραίτητο για τις αγορές και τι όχι. Ο διαχωρισμός αυτός («του σιταριού από το χορτάρι») απαιτεί προσεκτική ανάλυση από επαγγελματίες που είναι συνηθισμένοι να αντιμετωπίζουν καθημερινά τις δυσκολίες και την πολυπλοκότητα των αγορών και καταλήγουν σε καλά επεξεργασμένες και ως εκ τούτου επιτυχείς συστάσεις. Αυτές οι συστάσεις σας μεταφέρονται μέσω παρουσιάσεων ακολουθούμενες από ερωτήσεις και απαντήσεις, μέσα από τις οποίες θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματά σας σχετικά με την οικονομία και την πορεία των αγορών με έναν δομημένο και αναλυτικό τρόπο.