Πιστοποιημένα Στελέχη

OΝΟΜΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΤΟΣ
Κωνσταντίνος Μοριανός
Γ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2017
Αλέξανδρος Τσουκόπουλος
Γ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2017
Παναγιώτης Σαμαρτζής
C.F.A.
2019
Ευάγγελος Κοκκόρης *
Δ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2017
Βασίλης Βασιλόπουλος *
B Τράπεζα της Ελλάδος
2014
Ξεράκη Ιωάννα
Α2 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2018
Π. ΚΑΡΟΥΖΟΣ – Κ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Ο.Ε. *
Παναγιώτης Καρούζος
B Τράπεζα της Ελλάδος
2015
Κωνσταντίνος Βελισσάρης
Γ Τράπεζα της Ελλάδος
2017

* Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι