Πιστοποιημένα Στελέχη

OΝΟΜΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΤΟΣ
Κωνσταντίνος Μοριανός
Γ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2017
Αλέξανδρος Τσουκόπουλος
Γ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2017
Παναγιώτης Σαμαρτζής
Δ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2021
Παναγιώτης Σαμαρτζής
C.F.A.
2019
Πολυτίμη Σάλμα
Α1 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2021
Γρηγόρης Χαρίσης
Α1 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2021
Ευάγγελος Κοκκόρης *
Δ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2017
Βασίλης Βασιλόπουλος *
B Τράπεζα της Ελλάδος
2014
Ιωάννα Ξεράκη
Α2 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2018
Χριστίνα Περουκίδου
Α1 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2021
Βασίλης Αλμπάνης
Α1 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2021
Ιωάννης Σταμάτης
Α1 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2021
Αλκιβιάδης Θεοφίλου
Α1 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2021
Π. ΚΑΡΟΥΖΟΣ – Κ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Ο.Ε. *
Παναγιώτης Καρούζος
B Τράπεζα της Ελλάδος
2015
Κωνσταντίνος Βελισσάρης
Γ Τράπεζα της Ελλάδος
2017

* Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι