Πιστοποιημένα Στελέχη

OΝΟΜΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΤΟΣ
* Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι
Κωνσταντίνος Μοριανός
Γ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2022
Αλέξανδρος Τσουκόπουλος
Γ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2022
Παναγιώτης Σαμαρτζής
Δ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2021
Παναγιώτης Σαμαρτζής
C.F.A.
2019
Πολυτίμη Σάλμα
Α1 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2021
Ιωάννα Ξεράκη
Α2 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2023
Ευάγγελος Κοκκόρης*
Δ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2022
Παναγιώτης Καρούζος*
B Τράπεζα της Ελλάδος
2022
Κωνσταντίνος Βελισσάρης*
Γ Τράπεζα της Ελλάδος
2022
Αλκιβιάδης Θεοφίλου
Α2 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2022
Χριστίνα Περουκίδου
Α1 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2021
Ιωάννης Σταμάτης
Α1 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2021
Βασίλης Αλμπάνης
Α1 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
2021