Πιστοποιημένα Στελέχη


ΟΝΟΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΟΣ
Κωνσταντίνος Μοριανός
Γ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

2017

Αλέξανδρος Τσουκόπουλος
Γ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

2017

Ευάγγελος Κοκκόρης*
Δ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

2017

Κωνσταντίνος Βελισσάρης*
Γ Τράπεζα της Ελλάδος

2017

Βασίλης Βασιλόπουλος*
Β Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

2015

Παναγιώτης Καρούζος
B Τράπεζα της Ελλάδος

2015

Δημήτρης Μπιζάνος
Β1 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

2017

Παναγιώτης Σαμαρτζής
C.F.A. (2ο Επίπεδο)

2015

*Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι

Όροι ΧρήσηςΠροσωπικά Δεδομένα  | Πιστοποιημένα Στελέχη  |  Οικονομικά Στοιχεία  |  Προσυμβατική Ενημέρωση  |  Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών
Αρ. Αδείας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/677/17.3.2014
Επικοινωνία:
Τηλ: (+30) 211 1057600 • E-mail: info@assetwise.gr • Fax: (+30) 211 1057660 •  Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 57B, Χαλάνδρι 152 31, Αθήνα
Copyright © 2018: AssetWise. All Rights Reserved. Webdesign: Remdesign